HomeTeamContact

Team

Patrick van Alboom

Patrick heeft veel ervaring met strategische oefeningen, change management, programma- en projectmanagement, HR en eHR, competentiemodellen en de introductie van complex denken in organisaties. Hij is intensief betrokken bij de reorganisatie van processen en organisatiestructuren voor verschillende overheidsinstellingen. Hij is een meester in de begeleiding naar een doel- en prestatiegerichte organisatie.

patrick@thetis.be

Marc Baeyens

Marc is speciaal licentiaat in de financiële wetenschappen en ISO 9001 lead auditor. Hij speelt momenteel een actieve rol in verschillende kmo's als kwaliteitsmanager en preventieadviseur (sectoren bouw, metaal en administratie). Hij helpt u met veel enthousiasme om uw kwaliteits- en veiligheidssystemen te optimaliseren.

marc.baeyens@thetis.be

Staf Cools

Staf heeft gedurende de laatste twintig jaar een ruime kennis en ervaring in overheidsorganisaties opgedaan. Hij is gespecialiseerd in de werking en de reorganisatie van de overheden, hun strategisch denken, hun processen en hun organisatiestructuren.

staf.cools@thetis.be

Dries Gysels

Dries is een creatief denker die op freelance basis voor Thetis werkt. Als politiek wetenschapper heeft hij oog voor de randvoorwaarden om verandering binnen de organisatie mogelijk te maken. Hij heeft oog voor talent en creëert de benodigde dynamiek voor het op gang brengen van vernieuwing.

dries.gysels@thetis.be

Wim De Smet

Wim werkt op freelance basis regelmatig voor Thetis. Hij is gespecialiseerd in ‘People & Facility’. Hij voelt het ritme van elk project aan. Hij luistert goed en kan op onnavolgbare wijze de vinger leggen op datgene waar het eigenlijk om draait. Hij werkt graag met mensen en herstelt verbindingen die verloren dreigen te gaan.

wim.desmet@thetis.be